Fiyat teklifi almak için;
1 - Seslendirmen teklif al butonuna tıklayın.
2 - Metinlerinizi bize e-mail olarak ulaştırın.
3 - Bütçesi ve ayrıntılarını size iletelim.
Bilgi ve yardım için telefon: 0850 500 00 20
MACARCA SESLENDİRME ve ANONS sanatçılarımıza oy vermek ister misiniz?
Puan: 5.0 | Oy: 337 | Yorum: 416

MACARCA SESLENDİRME

Dilin insan yaşamı içerisindeki önemi gelişen insan tarihi ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Dilin insan için önemini BİR DİL BİR İNSANDIR şeklindeki özdeyişten yola çıkarak daha iyi kavrayabiliriz. Yani lisanın insanlar için her zaman bir adım önde olma, bir adım daha ön planda olma durumunu ortaya çıkardığı dünyanın her yerinde görmek mümkündür. Bir dilin dünya üzerindeki önemi o dilin konuşucu sayısının artmasına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Yani konuşucu sayısı fazla olan bir dil konuşucu sayısı daha az olan bir dile göre daha büyük bir öneme sahiptir. Bu demek değildir ki konuşucu sayısı az olan bir dilin önemsiz olduğunu doğrulamaz.

Her dilin kendine göre bir önem seviyesi vardır. Konuşucu sayısı bu dilin dünya üzerindeki nüfus gücüne bağlı olarak önemini arttırmakta veya tam tersine azaltmaktadır. Bu durum açıkça gösteriyor ki bir dili bilmek veya bilmemenin insanlara ne gibi kazanç ve zararlarının olabileceğini çok açıkça gösterir. Power Medya CopyrightDil ile ilgili çalışmalar her geçen gün önem kazanmakta hatta dilin insan için farklı alan ve işlevsellikte önemine göre etkin çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların en güzel örneğini de seslendirme olarak tanımlayacağımız çalışma alanı oluşturmaktadır.

Seslendirme bir dili bilmeyen herhangi bir toplum bireyleri için dili bilen bu dil konusunda uzman, eğitimli ve dilin sesletim öğesini ön planda tutan eğitimli kişilerce çevirisine dayanmaktadır. Bu seslendirme hizmeti yerine getirilirken çevirisi yapılan dilin fonetik özelliklerine dikkat edilmesi ve vurgu öge sıralaması ve anlamın korunmasına dikkat edilmektedir. Çünkü sesletimsel açıdan önemsenmeyen ve anlam kaybına neden olabilecek her seslendirme aslında o dili yanlış anlamamıza ve hatta o dile büyük bir zarar vermemize neden olacaktır. Bu açıdan seslendirme hizmetlerini veren şirketlerin ve selendirme hizmetlerini yerine getiren kişinin bu etkenlere dikkat etmesi gerekmektedir. Seslendirme hizmetleri açısından bakıldığında hangi toplum bu tür bir ihtiyaç içerisinde bulunursa bulunsun hizmeti veren firma ve şirketler tarafından bu hizmeti talep edebilir.

Örneğin Macarca seslendirme hizmeti Macar dilini bilmeyen bir toplumun bu dile ait televizyon yayınlarından, reklamlarından, belgesellerin, hikayelerinden, tanıtımları gibi geniş bir sahayı oluşturan kültürel ve sanatsal verileri oluşturan her alanda ihtiyaç duyabilmektedir. Bunu da elbette ki Macar dilini iyi bilen ve Macar dilinin gramer yapısına hakim, vurgu ve fonetik özelliklerini iyi bilen bir personel tarafından yapılması sağlanır.

Seslendirmedeki amaç zaten kültürel etkileşim sahasının en verimli yolu olarak ta kabul edilebilir. Çünkü bir dili bilmemiz, öğrenmemiz gerekmeden doğrudan kendimizi o kültürün içinden bir birey olarak kabul görmemizi ve sunulan her türlü kültürel değerlerden aktif olarak yararlanmamızı sağlamaktadır. Power Medya CopyrightBu açıdan seslendirme hizmetlerinin genel olarak estetik bir duyuş ve algılama seviyesi oluşturması gerektiğini bir kez daha vurgulamak gerekir. İşte Macarca Anons ile Macar diline ait kültürel dil düzeyini de bir açıdan etkin iletişim faaliyetinin içerisinde bulunarak anlamayı, anlamlandırmayı ve yorumlamayı sağlamaktadır. Seslendirme işlevinin en önemli boyutlarından biri de herhangi başka bir tercümana bile gerek duymadan dilin içinde olmamıza olanak tanımaktadır. Tüm boyutları ile seslendirme hizmetleri ele alındığında hem dilin estetiksel ses öğesini ön plana çıkarması, hem dile hakimiyet hem de herhangi bir aracı olmadan direk kendimizi o kültürün için bulmamızı sağlamaktadır.

Gerek kamusal gerek bireysel açıdan gelişen dünya düzeni içerisinde insanların kendini anlamlandırması kendini bir adım öteye taşıması açısından hiç şüphesiz Macarca seslendirme büyük önem taşımaktadır.

Macarca, Ural Dillerinden, Macaristan ve çevre ülkelerde konuşulan bir dildir. Yaklaşık 14.5 milyon konuşanı vardır ve bunların 10 milyonu Macaristan’da yaşar. En büyük topluluk, 1.5 milyon konuşanı ile komşu Romanya’daki Transilvanya bölgesindedir. Sibirya ile Norveç arasında yaşayanların konuştukları dile Fin-Ugor dilleri denir. Lapça, Fince, Estonca, Mordvince, Çeremisçe, Züryence, Votyakça, Vogulca, Ostyakça ve Macarca bu dil ailesi içinde yer alırlar.

YABANCI DİL SESLENDİRME (EN POPÜLER)