Fiyat teklifi almak için;
1 - Seslendirmen teklif al butonuna tıklayın.
2 - Metinlerinizi bize e-mail olarak ulaştırın.
3 - Bütçesi ve ayrıntılarını size iletelim.
Bilgi ve yardım için telefon: 0850 500 00 20
İNGİLİZCE SESLENDİRME UK ve ANONS sanatçılarımıza oy vermek ister misiniz?
Puan: 5.0 | Oy: 323 | Yorum: 383

İNGİLİZ İNGİLİZCESİ SESLENDİRME

İletişim, iletişim, iletişim. Hayatın her köşesini içine alarak, her faaliyet ve tüm yaşam aktiviteleri bu sihirli kelime etrafında toplanmaktadır. İletişimin daha özü ise insanlarda bulunan dil olmaktadır. Dil öylesine önemli ve etkili bir organ olmaktadır ki; insanların var olmasındaki anlamın en geçerli nedenini oluşturmaktadır. İnsanlar konuşa konuşa anlaşır sözü tam anlamı ile dilin ve dolayısı ile iletişimin önemini açıklamaktadır. Konuşa konuşa anlaşmak ve iletişim kurmak için ise bir engel bulunmaktadır.

Dünya üzerinde Lyonlarca insan yaşamaktadır. Milyonlarca insanlar, binlerce millet ve topluluktan daha açığı ülkelerden oluşmaktadır. Bu ülkeler ve milletlerin ayrı konuşma dilleri mevcut olmaktadır. Ülkeler arası seyahat veya farklı sebepler ile gerçekleştirilen ziyaretlerde iletişim sağlamak için birkaç yöntem şekli kullanılmaktadır.

Kişiler arası iletişimin sağlanması için çok yaygın olarak kullanılan yöntem seslendirme olmaktadır. İngilizce seslendirme büyük bir öneme sahip olmaktadır. Dünya üzerinde bulunan her ülkede belirli bir topluluk İngilizce konuşmaktadır. Kendi dilimiz gibi İngilizce dili de köklü bir geçmişe ve sahip olmaktadır. Köklü geçmişinin yanı sıra ise yaygın bir kullanım oranı bulunmaktadır. Birçok ülkede ülkeler arası geçişlerde resmi dil olarak kabul görmüş ve kullanılıyor olan dil İngilizce olmaktadır. Dünyanın dört bir yanında resmi ve normal olarak İngilizce dilinin kullanılıyor olması; anlama ve ifade etme olarak kolay bir dil olmasından kaynaklanmaktadır.

Hemen her bölgede İngilizce dilinin konuşuluyor olması İngilizce seslendirme açısından da İngilizcenin önemini açıkça vurgulamaktadır. Her yerde İngilizce konuşan bir kitlenin olması ve anlaşılırlığının kolay olması birçok ülkede İngilizce öğrenme ve öğretmeye teşvik edici rol oynamaktadır. En bariz örnek olarak düşünüldüğünde ülkemize bakmamız yeterli olmaktadır. Ülkemizde İngilizce dilinin öğretilmesi için imkânın yettiği kadar aşağı çekilen bir yaş sınırı bulunmaktadır. Küçük yaşlarda öğrenmenin daha kolay gerçekleşmesi; Power Medya Copyrightaileleri çocuklarına küçük yaşlardan itibaren İngilizce öğrenme konusunda faaliyetlerde bulunmasına yönlendirmektedir. Öyle ki, İngilizceyi öğrenen hayatını kurtarmış, iş imkânı değil güzel iş imkânını garantilemiş olarak görülmektedir.

İngilizcenin öneminden bahsetmenin başka bir yönü ise kullanılma alanları ve kullanılma alanlarının yoğunluğu olarak göze çarpmaktadır. Yaygın ve çok konuşulan bir dilin seslendirme yapılması aynı zamanda yoğun bir kitleye yapılması anlamına gelmektedir. İngilizce seslendirme, birçok alanda ihtiyaç duyulmakta ve kullanılmaktadır. Tanıtım filmlerinde, otogarlarda, belgesellerde, haberlerde, dinlenme tesislerinde, otobüs firmalarında, firmaların müşterilere ilettiği bildirilerde, iletişim cihazları içerisindeki servislerde, telekomünikasyon şirketlerinde, hava limanlarında, mağaza tele sekreterlerinde, uluslar arası farklı dallara hitap eden spor müsabakalarında, siyasi görüşmelerde, otellerde, kurumsal ve büyük mekânlarda ve benzeri birçok alanda İngilizce seslendirme kullanılmaktadır. İngilizcenin kullanım yaygınlığına göre de daha da arttırılabilir potansiyeller sahip olmaktadır. Basit anlaşılma niteliğine sahip İngilizce, birçok alanda seslendirmesinin kullanılması ile insanların idrak edebilmesine faydalı olmaktadır.

İngilizce seslendirme yapması için gerekli kişilerin, İngilizceyi ana dili kadar benimsemiş veya konuşabilen kişiler arasından olması gerekmektedir. Aynı dil içerisinde bile yüzlerce şive barınması, dilin anlaşılmasında sorun çıkartabilmektedir. Bu nedenle aynı dili konuşup farklı şivelere sahip kişilerin Power Medya Copyrightanlayabilmesi ve anlamakta güçlük çekmemesi için, seslendirme yapacak kişinin özenle seçilmesi faydalı olmaktadır. Amerikan İngilizcesi ve İngiliz İngilizcesi gibi şiveler mevcut olmaktadır.

Anlaşılma ve algıda netlik kazandırılması için seslendirme işlemi olarak ünlü isimleri seçen şirketler görülmektedir. Tanıdık sese daha ilgili olunması ve anlamada daha net olması, seslendirme için ünlü isimlerin kullanılma nedenini oluşturmaktadır. Birçok alanda da ünlü isimlerin rol alması ve kullanılması etkiyi kat kat arttırıcı rol oynamaktadır.

İngiliz İngilizcesi (British English, en-GB) İngiltere’de pek çok kişi sözcükleri değişik biçimlerde söylemektedir. Aslında İngiltere’nin dört bir yanında lehçe farklılık gösterir. Örneğin: Galler’de Galce konuşulurken, İrlanda’da İrlandaca konuşulur. Ülke çapında söyleyiş özellikleri farklıdır.
Örneğin: Liverpool’dan biri Scouse aksanı ile konuşurken, Londra’dan gelen biri Cockney aksanı ile konuşur.

YABANCI DİL SESLENDİRME (EN POPÜLER)