Fiyat teklifi almak için;
1 - Seslendirmen teklif al butonuna tıklayın.
2 - Metinlerinizi bize e-mail olarak ulaştırın.
3 - Bütçesi ve ayrıntılarını size iletelim.
Bilgi ve yardım için telefon: 0850 500 00 20
FRANSIZCA SESLENDİRME ve ANONS sanatçılarımıza oy vermek ister misiniz?
Puan: 5.0 | Oy: 325 | Yorum: 394

FRANSIZCA SESLENDİRME

Bir metnin, sahnenin, görüntüyü oluşturan oyuncunun, karakterin ses ile yeniden hayat bulması ya da oluşturulmasına seslendirme adı verilir. Seslendirme genellikle dizi, film, belgesel reklam sektörlerinde başvurulan bir yöntemdir. Seslendirme yapan kişinin ses tonu, karakterin özelliklerini tam yansıtması gibi konular iyi bir seslendirme için oldukça önemlidir. Bu sebeple de iyi bir eğitim sürecinden geçerek bu işi yapmak kaliteli bir seslendirme olması için ilk kuraldır. Seslendirmenin başlı başına bir sanat dalı olarak görülmesi gerekmektedir. Çünkü hem bir yeniden yaratma olayıdır hem de kişi kendinden bir şeyler katarak seslendirme yapar. Bu nedenle de sanatsal bir özellik taşır.

Seslendirme yapılacak olan sektör ne olursa olsun öncelikle birtakım eğitim dizisine tabi olmak gereklidir. Bu tüm seslendirme ihtiyacı olan alanlar için genel bir kuraldır. Çünkü eğitimsiz yapılan bir seslendirme, örneğin reklamcılık alanındaysa firmayı olumsuz etkileyecek, film sektöründe bir Fransızca seslendirme yapılmışsa izleyiciler filmi başkalarına tavsiye etmeyecek ya da güzel bir film artık kötü olabilecektir. Bu anlamda ülkemizde ve dünyada birçok seslendirme kursu açılmıştır ve eğitimler verilmektedir.

Seslendirme kurslarında en temel amaç kişiyi seslendirme yapabilecek yetkinliğe ve beceriye ulaştırmaktır. Bu sabırlı ve özverili bir çalışma gerektirmektedir. Bu kurslar kişinin en temel ses tekniklerinden profesyonel seslendirme tekniklerine kadar geniş bir kapsamda eğitim verir. Örneğin; kalabalık önünde yapılan konuşmalarda nefes kontrolü, etkili biçimde ses tonu kullanımı, harflerin çıkış biçimleri ve kullanımındaki bozuklukların düzeltilmesi, yazı diliyle konuşma dili arasındaki temel yapısal farklılıklar, duraksama yapmadan akıcı bir konuşma sağlanması, konuşma esnasında yapılan vurgu, ses tonlaması gibi detaylı ses teknikleri, doğaçlama ve hitabet, ses teknikleri yanında beden dilinin etkili ve doğru kullanımı temel teknik derslerdir. Power Medya CopyrightSeslendirme eğitiminin asıl dersler bu temel eğitim sonrasında öğrencilere verilir. Asıl amaca yönelik konular; seslendirme ile genel teorik bilgiler, uygulamaya yönelik monitörden film takibi kuralları, sanatçı odasında bekleme ve rejiyle ilgili kurallar, yerli film ve yabancı film seslendirmeleri gibi teorik ve pratik konulardır.

Ülkemizde seslendirme hizmeti veren birçok kaliteli ve eğitimli firma vardır. Bu firmalar eğitimli seslendirme sanatçılarına sahip donanımlı kadroya sahiptirler. Yerli olarak seslendirme yanında yabancı seslendirme yapan firmalar da sayıca çok fazla olmamakla beraber mevcuttur. Bu tür firmalar daha çok film ve reklam seslendirmeleri ağırlıklı çalışmalar yapmaktadır. Ancak Fransızca Seslendirme yapan Power Medya bu alanda ismini duyurmuştur ve bunda Fransız film kültürünün gelişmiş olması etkilidir.

Genel olarak milliyetçi bir yapıya sahip olduğu bilinen Fransızlar seslendirme konusunda büyük gelişme kaydetmiştir. Dünyada kullanıcı sayısı oldukça fazla olan bu dil pek çok film ve reklamda seslendirme yapılan bir dildir. Dilin İngilizceye göre daha karmaşık ve zor yapısı olması seslendirme yapan firmaların kıymetini daha da artırmıştır.

Seslendirme eğitimini alacak kişi özellikle Fransızca dilinde seslendirme yapacaksa ses temel teknikleri eğitimini daha da ciddiye almalıdır. Çünkü karakterin sesinin oturması doğru bir telaffuza ve söyleyiş tarzına bağlıdır. Bu anlamda telaffuzu gırtlaktan olan Fransızca, en çok eğitim gerektiren seslendirme dilidir.

Seslendirme firmaları her dil için anadile göre seçim yapmaktadırlar. Örneğin Fransızca seslendirme yapacak kişinin Fransız olması seslendirme kalitesini son derece olumlu etkileyecektir. Her bakımdan dilin hâkimi olacak ve seslendirdiği karaktere hayat verirken doğal bir şekilde karaktere bürünecektir. Power Medya CopyrightBu da onun karakteri tam olarak yansıtmasını sağlayacaktır. Bu bakımdan seslendirme filmler için oldukça büyük önem taşır. Özellikle yabancı dilde seslendirmenin orijinal olması ayrı bir öneme sahiptir.

Fransızca (français, fʁɑ̃sɛ), Hint-Avrupa dil ailesinin Roman dilleri altbirimden, Fransa ve Fransız uygarlığını benimsemiş ve eski Fransız sömürgesi ülkelerde kullanılan dildir. Dünya’da yaklaşık olarak 200 milyon insan Fransızca bilmektedir. 128 milyon insan Fransızca’yı anadili veya ikinci dili olarak konuşurken, 54 ülkede 72 milyon insan tarafından da bilinmekte ve konuşulmaktadır. Almancadan sonra en sık konuşulan 3. dildir.

YABANCI DİL SESLENDİRME (EN POPÜLER)