Fiyat teklifi almak için;
1 - Seslendirmen teklif al butonuna tıklayın.
2 - Metinlerinizi bize e-mail olarak ulaştırın.
3 - Bütçesi ve ayrıntılarını size iletelim.
Bilgi ve yardım için telefon: 0850 500 00 20
ÇEKCE SESLENDİRME ve ANONS sanatçılarımıza oy vermek ister misiniz?
Puan: 5.0 | Oy: 346 | Yorum: 351

ÇEKCE SESLENDİRME

Ses, insanların duyu organları olan kulakları ile duyabilecekleri titreşim dalgalarıdır. Ses dalgaları yayılmak için herhangi bir ortama gerek duymayan elektromanyetik dalgalar gibi boşlukta yayılan dalgaların aksine, mekanik özelliktedir. Hava, su, tahta gibi maddesel ortamlarda ses kaynağından çıkan titreşimlerin sıkışma ve genleşmesi ile hareket eden basınç değişimlerinden oluşan dalgalar, ses dalgasıdır. Power Medya CopyrightCanlı yaratıklar, cansız varlıklar ve doğada oluşan ses kaynakları olmak üzere üç farklı kategoride ele alınabilir. Gök gürültüsü, rüzgâr doğal ses kaynaklarıdır. İnsanların da konuşabilmek için gerekli olan sesleri çıkarabilmeleri doğal mekanizmaları olan gırtlak ve akciğerleridir.

Gırtlakta bulunan ses tellerinin akciğerlerdeki hava ile çarpışması ile oluşan titreşimler ağız yoluyla ses çıkarmasını sağlar. Muhteşem doğal ses alma cihazları olan kulaklar ve yorumlama merkezi olan beyin vasıtasıyla da çıkan sesler algılanır ve yorumlanır. İnsanların bir arada yaşamalarından kaynaklanan anlaşabilme, istek, dilek ve ihtiyaçlarını tanımlayabilme amacıyla konuşma ihtiyacı, doğal seslerin taklit edilmesi, duygu ve düşünceleri için ses türetme, birliktelikten kaynaklanan tempo gibi yöntemlerle geliştirdikleri dil ile mümkün olmuştur. Her farklı çevrede bulunan insanların kendi aralarında oluşturdukları dil, benzerlikler olsa da kendilerine has özellikler taşır.

Yüzyıllar içerisinde değişen, gelişen, farklılaşan, karşılaştıkları toplumların dil özelliklerine göre etkileşimlere maruz kalan farklı farklı diller, ülkeler ve sınırların içerisinde kalan milletlerin nesillerce aktarılan kültür mirası olarak korunur. Çekce anons tıpkı her ülkenin kendine özgü bir dile sahip olması, farklı ülke ve kültürlere ait dillerin anlaşılması içinde karşılıklı olarak farklı dilleri de öğrenme ve aktarma ihtiyacını gündeme getirmiştir. Modern hayata geçiş, teknoloji ve bilginin paylaşımı, sosyal, kültürel ihtiyaçlar ve globalleşen dünyada ülkeler arası ticaret önem kazanırken paylaşılan ortamlarda yabancı dillerin çevirisi yapılarak kendi dillerine uyarlanmasıyla daha geniş kitleler ile iletişim kolaylaşmış olmaktadır.

Sinema ve TV, internet dünyasının, genel olarak medyanın gelişmesi, prodüksiyonların başka ülkelere yayılmasında seslendirme yapmak, farklı bir dili konuşulan dile uyarlamak ”seslendirme” sektörünün de doğmasını, gelişmesini hızlandıran etmenlerdir. Dünyada konuşulan birçok dilin Çince, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Yunanca, Çekçe seslendirme gibi hemen her ülke dillerinin seslendirilmesi mümkün hale gelmiştir. Erkek, kadın ve çocuk seslerinin farklı olması, Power Medya Copyrightuygun tını, akustik, vurgu, nidâ farklılıklarının tam olarak yansıtılması, o dile çok iyi hakim olmayı gerektirir. Her dilin sert veya yumuşak ses tonlaması, akışı, ritmi, vurgusu ayrıcalıklıdır, birçok yapımda yapılan seslendirmenin kalitesi de bununla ölçülür.

Reklam, tanıtım filmi, sinema filmi gibi yapımlarda seslendirme konusunda uzmanlaşmış seslendirme sanatçıları ile tamamlanan işler çok daha etkili ve başarılı olmaktadır. Dünyada en çok konuşulan İngilizce, Çince, Fransızca veya Çekce seslendirme yapımları iletişim kanallarının en etkili yöntemlerinden olan dil ile aktarımının niteliğine bağlı olarak daha da artmaktadır. Seslendirme günümüzde sadece yabancı dil seslendirmelerinde değil, birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Reklam, tanıtım seslendirme, mağaza içi veya dinlenme tesisi seslendirme anonsları, radyo yapımları seslendirme, sesli kitap seslendirme, belgesel yapım seslendirme gibi işler için yapılan seslendirmeler yapılan işe nitelik kazandırmaktadır.

Akademik eğitim almış, uzmanlık gerektiren diksiyonu düzgün, sesini iyi kullanıp, tınısıyla vurgusuyla aktarabilen seslendirme sanatçıları, yapımı daha anlamlı hale getirir. Bazı yapımlarda seslendirme sanatçılarının haricinde dizi, sinema oyuncuları, müzik starları, tiyatro sanatçısı gibi kamuoyunda bilinen, tanınan ve sevilen kişilerin seslendirme yapmasının da uygulamada birçok örneği vardır ve insanların duygusal bağ kurdukları kişilerin seslendirdikleri yapımların, izlenme oranını arttırdığı da saptanmıştır.

Çekçe, Slovakça,Lehçe ve Sorb dili ile birlikte, Hint-Avrupa Dilleri’ne bağlı Slav dillerinin Batı kolunu oluşturan dildir. Çoğu Çek Cumhuriyeti’nde yaşayan 12 milyon Çek tarafından konuşulur. Slovakça ve Çekçe birbirlerine çok benzerler ve Çekoslovakya’nın ikiye bölünmesinden önce sürekli etkileşim içinde olan iki taraf, birbirini rahatça anlayabilir. Hızlı konuşulduğu ve karmaşık bir dil olduğu için, öğrenilmesi zor bir dil olarak kabul edilir.

YABANCI DİL SESLENDİRME (EN POPÜLER)