Fiyat teklifi almak için;
1 - Seslendirmen teklif al butonuna tıklayın.
2 - Metinlerinizi bize e-mail olarak ulaştırın.
3 - Bütçesi ve ayrıntılarını size iletelim.
Bilgi ve yardım için telefon: 0850 500 00 20
ARAPÇA SESLENDİRME ve ANONS sanatçılarımıza oy vermek ister misiniz?
Puan: 5.0 | Oy: 322 | Yorum: 432

ARAPÇA SESLENDİRME

Dil dünya çapında insanların iletişim kurmasını sağlayan en etkili iletişim aracı olmaktadır. Eski dönemlerden bu zamana kadar bir gözlem yapıldığında yapılan ve gerçekleştirilen en büyük devrimler, ilerlemeler dil sayesinde gerçekleştirilmektedir. İletişimin en güçlü dayanağı olan dil, her ülke ve millete özgü olarak değişmektedir; ancak bazı diller vardır ki, maddi manevi sebepler nedeni ile köklü bir geçmişe sahip olmaktadır. Köklü geçmişe bağlı olarak ise zenginlikler veya farklı sebepler yaygın olarak konuşulmasını ve resmi olarak kabul görmesini etkilemektedir.

Arapça bu dillere örnek olabilecek potansiyele sahip olmaktadır. Dünyanın her köşesinde, en uç noktalarında bile tanınmakta ve yaygınca kullanılmaktadır. Geçmiş dönemlerdeki Türk – Arap ilişkileri birçok anlamda ve iki ülke arasında yakınlaşmalar sağlamış bulunmaktadır. Oldukça güçlü bir yapıya sahip olan Arap dili, gücü sayesinde resmi ilişkilerde resmi dil olarak kullanımı ile ön plana çıkmaktadır.

Arap dilinin yaygınlaşması; İslam dininin doğduğu yer olması, Kuran-ı Kerim’in Arapça olması, dünya üzerinde Müslümanların fazla olması ve her ülkede yaşıyor olması, Arap ülkelerinin yer altı zenginlikleri ile ticarette ön sıralarda yer alması gibi etkenlerin izleri görülmektedir. Her anlamda zenginlikleri ile öne çıkan Arap ülkeleri, İslam dininin yaygın olarak benimsenmesi ile de öne çıkmaktadır. Uluslar arası arenada yer alan Arap dili, Arapça seslendirme bakımından da çok kullanılan ve seslendirme ihtiyacı duyulan bir dili ifade etmektedir. Hemen her ülkede Arap veya Müslümanların yaşıyor olması Arapça seslendirme ihtiyacını gün yüzüne çıkarmaktadır.

Güç ve manevi değerlerin oldukça etkili olduğu günümüzde Arapça dilinin öne çıkması da bu şekilde gerçekleşmektedir. Yer altı zenginlikleri ile birçok ülke ile iletişimde bulunan Arap ülkeleri, ticaret yapılma nedeni ile gündemde yer almaktadır. Böylece Arapça dili resmi olarak birçok ülkede kabul görmüş bir dil olarak karşımıza çıkmaktadır. Kuran-ı Kerim’in Arapça olması ve Müslümanların Arapça okuma isteği insanların Power Medya CopyrightArap diline sempati duyması ve dolayısı ile Arapça seslendirme yaygın bir konuma gelmiş bulunmaktadır. Ticaretin içine aldığı her alanda Arap devletlerinin zenginliklerinin etkisi ile Arapça seslendirme devreye girmektedir.

Ülkemizdeki Müslüman oranının fazlalılığı Arapça dilinin daha iyi ve yaygın öğrenmeyi ve kullanımı göstermektedir. Bu nedenle Arapça Seslendirme açısından ülkemizde oldukça başarılı Arapça seslendirmeler yapılmaktadır. Arapça dilinde de her dilde olduğu gibi tonlama ve vurgulama oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Arapça dilinin bir de gırtlaktan çıkarılan bir lisana sahip olması hem kolay fark edilir özelliğini ortaya çıkarmakta hem de zor bir telaffuzu ifade etmektedir.

Otobüs seyahat acentelerinde, otobüs seyahatlerinde, hava limanlarında, tanıtım filmlerinde, belgesellerde, İslami paylaşımlarda, uluslar arası müsabakalarda, reklamlarda, radyo ve TV yayınlarında, şirketlerde veya kurumlarda Arapça seslendirme oranı giderek artmaktadır. Arapların gücünden faydalanmak adına birçok şirket faaliyete geçmekte ve Arapça anons yapabilecek personel arayışına girmektedir. Arapça seslendirme de diğer dillerde olduğu gibi, Arap dilini ana dili gibi konuşabilen ve her şiveye göre algılayıp, telaffuz edebilecek profesyonelliğe sahip kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Sağlıklı iletişimin kurulması ve anlama düzeyinin pozitif olması da kaliteli seslendirme yapabilecek kişilere bağlı olarak değişmektedir. Arapçanın vurgulama ve tonlamasının önemli olması ve Arapça seslendirme yapacak kişilerin seslendirmeyi orijinal bir şekilde gerçekleştirmesi, aynı zamanda dilin daha çekici olmasını ve kulağa hoş gelmesini sağlamaktadır. Power Medya CopyrightArapça konusunda yetersiz olunsa bile ezanların Arapça okunması, duaların Arapça okunması, birçok Türk ve müslümanın Arap diline yatkın olmasını sağlamaktadır.

Arapça (اللغة العربية, el-luġatu l-‘arabiyye ya da sadece عربي, ‘arabī), Hami-Sami Dilleri Ailesi’nin Sami koluna mensup bir dildir. Standart Arapça olarak kabul edilen bu dil (العربية الفصحى) Arabiyyet-ül fushâ (Fasih, Düzgün Arapça) olarak ifade edilir ve tüm Arap devletlerinin resmi dilidir. Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika’da halkın çoğunluğunca, İran ve Türkiye’de ise Arap azınlıklarca kullanılan diller Arapça’nın lehçeleridir.

YABANCI DİL SESLENDİRME (EN POPÜLER)